Tuesday, April 20, 2010

Sonia Roco for Senator


Panahon na para magkaroon nang isang guro sa senado. I'll vote for Sonia Roco. Education first!

No comments: