Saturday, August 14, 2010

Anahaw

Talbog ang pambansang dahon natin sa pilik-mata ni Miss US Virgin Islands.

No comments: