Sunday, October 31, 2010

Huwag

Isang magandang aral sa pagtatapos ng Oktubre:

Ms. Melanie with friends
Huwag ipilit ang ayaw, huwag maghanap ng wala.

Happy Halloween!

No comments: