Thursday, March 31, 2011

Detect

Can I Just Say:

Kung sa paliparan pa lang natin ay na-detect na ang mga drogang bitbit nila, buhay pa sana sila ngayon...


...nakakulong nga lang.

No comments: