Friday, March 25, 2011

Tagay

From the Facebook account of Mikee, my officemate:


Panatang maka-alak
Iniibig ko ang alak
Ito ang inumin ng aking buhay
Ito ang nagpapawala ng aking lumbay

Akoy kanyang nilalasing ngunit tinutulungan
Upang maging malakas, maangas at mataas ang karakas
Bilang ganti, diringin ko lagi
Ang anyaya para maginuman

Susundin ko at pupuntahan
Saan man ang tagpuan ng inuman
Papanatilihin kong maging isang tunay na lasenggero
Sa baso, sa puso at sa nguso

1 comment:

Rent said...

Hahahaha. Ang kalokohan ng mga Pinoy. Kulit.