Sunday, June 5, 2011

Kung estudyante pa rin ako, siguro...

My high school classmates during our Physics class
  • Handa na ang basahan sa bag ko para magamit pamunas ng maalikabok na upuan at bintana.
  • May dala akong pamaypay para hindi tagaktak ang pawis ko sa init ng classroom at sa dami naming magkaka-klase.
  • Malaking scotch tape ang pinabili ko para pagdikit-dikitin ang mga pilas na pahina ng librong ipahihiram sa amin.
  • Magbabaon ako ng dyaryo para maupuan. Baka kasi sa hagdanan kami mag-klase dahil kulang sa classrooms.

At higit sa lahat...
  • Hindi ako makatulog sa sobrang excitement ko sa unang araw ng klase.

No comments: