Tuesday, August 30, 2011

Talsik

Kadalasan, sa palikuran ng mga mujer nagre-retouch ng muk-ap at jumijihi jacinto ang mga shupatemba nating cross-dresser. Samantalang ang mga shiboli, madalang o hindi talaga ginagamit ang CR ng otoko para sa personal na pangangailangan. Bakit kaya?

          A. Shyness silang makasightsina ng manoy.
          B. Witit nila bet ang amoy sa loob.
          C. Shokot silang maupuan ang mga talsik sa toilet bowl.
          D. Ano bang paki ko?

No comments: