Wednesday, October 5, 2011

World Teachers' Day

Sa lahat ng guro na matiyagang nagtuturo kahit na...


Walang bubong at pader ang silid aralan,
Ubos na ang yeso sa loob ng lalagyan,
Basa ang blackboard dahil naulanan,
Baha sa loob ng paaralan,

MABUHAY KAYO! Walang makahihigit sa pinili niyong propesyon. Hindi biro ang humubog ng kaisipan ng kabataan. Isa kayong tunay na bayani ng ating bayan. 

No comments: