Thursday, December 1, 2011

Protect

World Aids Day ngayon mga 'teh. Alam niyo na ang dapat gawin para hindi na kumalat 'yan. Para sa acute kakatihan, use mariang palad. For higher level of itchiness, use Trust, Lick or Frenzy

Enjoy life as you enjoy sex. Protect yourself all the time.

No comments: