Friday, August 3, 2012

Ang basurang itinapon mo...

Storm surge in Manila Bay
...malamang kasama dito.

1 comment:

Anonymous said...

What a sad, sad state this country is at. Basura country.