Thursday, October 25, 2012

Showbiz Lengua

Showbiz Lengua
 by Jose F. Lacaba
Sa wakas at may bago na akong librong babasahin. Medyo natagalan bago nasundan ang huling librong nabasa ko. Medyo nauumay na rin ako sa romance novels kaya time to change genre muna. Itabi muna natin sina Martha Cecilia at Rose Tan

Nasa mga unang pahina pa lang ako ng Showbiz Lengua at talagang interesante siyang basahin. Kaya ganyan ang titulo ng libro ay sapagkat tungkol ito sa iba't ibang salita na bonggang sumikat, ginamit at patuloy na ginagamit sa maliit na mundo ng showbizness. Pilit ding hinagilap kung saan ito nagmula. 

Oh siya mga 'teh! Basahin ko muna ito habang pumapatak ang ulan sa bubungan.

No comments: