Tuesday, August 6, 2013

Dapa

Kung ganito ako sasalubungin ni Prince Harry sa kaharian niya...


...magdadapa-dapaan ako para masubsob kunwari sa gitna sabay singhot nang malaman ko kung gaano kasarap ang royal aroma. At 'yung mga katabi niya, sa inyo na mga 'teh. Pili na kayo!

No comments: