Thursday, June 5, 2014

Kwela 2.0

Simula ngayong araw na itez ay makikianod tayo sa usong-usong #ThrowbackThursday. Kung sa mga social media sites eh mga picture noong kabataan ang pino-post, sa ating karinderya ay mga lumang comedy komiks strip ang ihahanda ko. Nawa'y mabusog kayo bawat linggo.

Nagbago na
Tagalog Klasiks
Agosto 18, 1997
Taon 48 Blg. 2310
Atlas Publishing Co., Inc.

1 comment:

Anonymous said...

sinaunang concept ng BROMANCE ang akbay lang sa kalye... kusirbatib pa noon hahahaha