Monday, April 27, 2015

Panalangin 3.0

Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, panandalian muna tayong huminto at mag-alay ng panalangin sa mga naapektuhan ng lindol sa Nepal at sa kahihinatnan ng kapalaran ni Mary Jane Veloso sa Indonesia. Hindi ko ma-imagine kung gaano kabigat ang kanilang pinagdadaanan sa ngayon ngunit sa pamamagitan ng panalangin, alam kong makatutulong tayo. 

Nawa'y di na madagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa lindol at dumami pa sana ang mga bansang nais tumulong. At sa ating kababayan na nahatulan ng kamatayan sa ibang bansa, sana'y maghimala at mabago ang desisyon. Trenta años lang si Mary Jane at may dalawang anak. napakabata pa para bawian ng buhay at iwan ang mga supling.

Panginoon, tulungan niyo po sila...

1 comment:

Anonymous said...

pano ka mananalangin nyan kung naka titig sa iyo si anton bernardo? #moralcrisis