Tuesday, January 5, 2010

Unang Aral sa 2010

Huwag mong hahayaan na maapektuhan ang mga kaibigan ng mga problemang kinakaharap mo. Maari mong ikewnto ito sa kanila at humingi nang payo. Huwag mo din silang gagawing kakampi dahil ang problema ay hindi isang away na may nananalo at may natatalo. Ito ay binibigyan ng solusyon na ikaw lang ang makapagbibigay.

No comments: