Monday, September 5, 2011

Walang sabit

Can I Just Say:

Magmahal sa walang sabit... para hindi maging kabit.

Listen here.

No comments: