Friday, May 22, 2015

Kwela 14

Congrats!
Espesyal Komiks
Hunyo 26, 1997
Taon 40 Blg. 2249
Atlas Publishing Co., Inc.

1 comment:

ZaiZai said...

Haha adik lang!