Friday, March 11, 2011

Pray for Japan

Tsunami in Japan
Ano man ang ating relihiyon, ipagdasal natin ang mga tao sa Japan na sila'y maligtas sa kapahamakan na dulot ng isang malakas na lindol na sinundan ng tsunami. Sana ay hindi rin madamay ang mga lugar sa paligid nito kasama ang ating bansa.

No comments: