Monday, October 11, 2010

Pait

"Iwasang ikumpara ang sarili sa iba... para hindi maging ampalaya."

Isang magandang payo na nabasa ko mula sa Lexuality na akmang-akma hindi lang sa akin kundi para sa nakararami din.

No comments: