Wednesday, November 10, 2010

Panalangin 2.0

Panginoon,

Nais kong simulan ang aking umaga ng pasasalamat at paghingi ng tulong.

Nagpapasalamat po ako sa panibagong araw na regalo niyo para sa aming lahat. Kami po ay may malusog na pangangatawan, nakakapasok sa trabaho o eskwelahan at ligtas sa anumang kapahamakan.

Humihingi naman po ako ng tulong upang makayanan ng mga bata sa Child Haus ang mga pagsubok na kanilang dinaranas. Bukod sa sakit na kanilang iniinda, sila po ay paaalisin na sa kanilang tinutuluyan. Bigyan niyo po sila ng tibay ng kalooban na makayanan ang mga pagsubok na ito. Tutulong po kami sa abot ng aming makakaya.

Amen

Please click here to see the heartbreaking video.

Let's help them.

No comments: