Saturday, December 21, 2013

Lee & Lee

EPIC na makita sa iisang pica ang dalawang Lee na pinantasya ko noong kadalagahan ko...

Lee Ryan of Blue and Lee Brennan of 911

1 comment:

Unknown said...

hello ms melanie...

nabanggit na din ang boy band na blue..ang crush ko noon ay si Antony Costa

PM yung pics taken sa Royal Plaza on Scotts sa Singapore noong year 2011.. October i think...violinist kasi ako dun before

thank you

yujin