Tuesday, July 24, 2012

Manok

Tanong ng mga orig:
Bakit ba ang hilig niyong pumatol sa may asawa na?

Sagot ng mga kabit:
Dahil ang manok, mas madaling hulihin kapag nakatali na.

1 comment:

Anonymous said...

Faithfulness is a choice. Pero may paliwanag naman mga love relationship expert tungkol sa pangangaliwa. Misan insecurities sa sarili, maagang pag-aasawa, galing sa broken family at sexually hyperactive in short bipolar o sex maniac.

-Mareng Lee.